Uslovi najma

Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove najma vozila

Osnovni uslovi:

 • Vozač mora imati minimum 21 godinu starosti.
 • Minimum 2 godine posedovanja Vozačke dozvole (obavezno na uvid).
 • Obavezna identifikacija – lična karta ili pasoš na uvid.

Dužina najma

 • Minimalna dužina najma je 1 dan (24 časa).
 • Vreme preuzimanja i vraćanja vozila mora biti identično. 
  Toleriše se 60 minuta zakašnjenja kod vraćanja vozila.
  Po isteku prekoračenja od 60 minuta, zaračunavamo novi, dodatni dan najma.

Plaćanje i depozit

 • Najam se plaća gotovinom pri preuzimanju vozila, ili uplatom na račun (pravna lica).
 • Depozit je obavezan. Plaća se u gotovini pri preuzimanjnu vozila.

Preuzimanje i vraćanje

 • Vozilo se može preuzeti i vratiti u našoj poslovnici u Novom Sadu, Novosadski Put 184.
 • Prilikom preuzimanja vozila, obavezno je potpisivanje ugovora o najmu.
 • Savetujemo da zajedno sa našim službenikom dobro pregledate vozilo.
 • Vozila se preuzimaju i vraćaju sa punim rezervoarom goriva.
 • U slučaju prekoračenja ugovorene kilomaže, svaki dodatni kilometar se naplaćuje 18rsd/km.
 • Vozilo se preuzima i vraća oprano, tehnički ispravno i bez oštećenja.
 • Troškove parkinga, kazni i prekršaja tokom najma vozila snosi isključivo klijent.
 • Po završetku najma korisnik je obavezan da vrati ključeve i dokumenta od vozila. Gubitak istih je dužan da nadoknadi.

Osiguranje

Bez policijskog zapisnika, pun iznos štete i /ili krađe biće naplaćen od klijenta. Zapisnik je potrebno sačiniti čak i u slučajevima kada klijent nije bio prisutan prilikom oštećenja vozila (npr. vozilo je oštećeno na parkingu od strane NN osobe). Vozilo je osigurano po osnovu kasko osiguranja motornih vozila, paket uključuje pokrivanje štete na iznajmljenom vozilu u toku najma sa obaveznim učešćem u šteti, koji je utvrđen Ugovrom sa osiguravajućom kompanijom. Klijent učestvuje u naknadi šetete u iznosu od 200 eur do 700 eur u zavisnosti od kategorije vozila.

Korisnik se obavezuje da će u slučaju nastanka šetete na vozilu ili saobraćajnog udesa:

 1. Obavestiti poslovnicu JP Company rent a car 069/ 2 273 273
 2. Pozvati i sačekati organe policije da izvše uvid.
 3. Obezbediti ili skloniti vozilo na sigurno mesto pre napuštanja, u dogovoru sa policijom, posle izvršenog uviđaja.

Zabrane i ograničenja

 • Zabranjeno je da se vozilom upravlja pod uticajem alkohola, lekova i droga. U ovim slučajevima, osiguranje NE VAŽI – klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.
 • Iznajmljenim vozilom može upravljati samo lice koje je upisano kao vozač u ugovoru o najmu vozila. Dozvoljava se mogućnost da se u ugovor upiše i i dodatni vozač, uz naše odobrenje, prilikom preuzimanja vozila.
 • Zabranjeno je iznajmljeno vozilo davati na korišćenje neovlašćenim licima tj. licima koja nisu upisana u ugovor o najmu. U ovim slučajevima osiguranje NE VAŽI – klijentu se naplaćuje pun iznos štete/krađe.
 • Korišćenje vozila izvan granica Republike Srbije je dozvoljeno uz predhodnu saglasnost agencije. Ukoliko klijent napusti zemlju bez saglasnosti agencije u potpunosti će snositi sve nastale troškove štete ili krađe vozila.
 • Korisnik je odgovoran za štete nastale na vozilu koje izazove nepravilnim korišćenjem istog.